24 de febrer 2011

Modificació de la Llei del Règim Electoral General

Per la seva importància i, per la transcendència que pugui tenir, per la implicació dels Policies Locals i Autonòmics, transcrivim la modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, publicada en el BOE Núm. 25, del dissabte 29 de gener de 2011

Modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

17 de febrer 2011

Diploma d'especialització de policia judicial en l'administració local

Matrícula oberta per la Fundació de la Universitat de Girona
A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’ aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat.

Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment.

Aquests estudis van dirigits a funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya.

Tots els policies locals dels municipis de la província de Girona tenen una subvenció del 50% de la matrícula.

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (http://www.fundacioudg.org/) o personalment a la seu de la Fundació.

Més informació

15 de febrer 2011

Jornada de portes obertes a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Dissabte 19 de febrer de 2011

El pròxim dissabte 19 de febrer tindrà lloc una Jornada de Portes Obertes a l'Institut.

Hi haurà exposicions de material i vehicles i exhibicions de diverses unitats del cos de Mossos d'Esquadra, del cos de Bombers, de la Guàrdia Urbana de Barcelona, del SEM...

L'entrada a les instal·lacions és lliure i oberta a tothom.