31 d’octubre 2012

Un policia local discapacitat recorre al TSJC la negativa a una segona feina a Figueres


Un agent de la Guàrdia Urbana de Figueres amb una incapacitat total està pendent que la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) resolgui el recurs d'apel·lació que va presentar fa un any per aconseguir que l'Ajuntament li doni una «segona activitat» al cos. El consistori li ho va denegar l'any 2009 i manté la seva decisió pendent de la decisió final del tribunal. El Síndic de Greuges ja va alertar al consistori, tal i com va publicar aquest diari fa un any, que considera que la denegació era nul·la perquè no es va sol·licitar cap tribunal mèdic, com estableix la llei, abans de decidir.

L'agent va patir un accident de trànsit l'any 2008 i el juliol del 2009 li van reconèixer una incapacitat permanent. Aleshores, va presentar múltiples instàncies fins a esgotar la via administrativa demanant una feina adaptada a les seves actuals circumstàncies. El que es coneix com a «segona activitat». «A proposta del secretari se'l va cessar d'agent i es va concloure que no li correspon una segona activitat», explica la tinent d'alcalde, Marta Felip, que es va reunir amb l'afectat fa dues setmanes. «Li vam dir que, de moment, la sentència del contenciós no li dóna la raó i que, a més, ara hi ha l'Estat que impedeixen noves contractacions i fa incompatible cobrar una pensió i un sou públic», diu. «Ara esperem la resolució del jutge» afegeix.

Al recurs, però, l'agent refusa la sentència, entre altres coses, perquè aquesta «em considera del "règim de classe passiva, és a dir, funcionari de l'Estat quan estic al règim general de la Seguretat Social i utilitza articles que estan derogats». A més, insisteix que diverses lleis li donen la raó i que «no es tractaria d'una nova plaça sinó de la que ja tenia perquè fins que no hi hagi sentència ferma ho segueix essent». «Com em poden dir que no hi ha diners quan es gasten més de 500.000 euros anuals en càrrecs de confiança?», critica el policia. També el síndic li va donar la raó però, segons diu, l'Ajuntament no ho va atendre i associacions de suport a afectats per accidents van demanar al consistori que ho reconsiderés.

Font: Diari Girona

La Agrupación de Policias Locales de CCOO considera injusto que se expulse del trabajo y no se les acepte una segunda actividad realizando tareas adecuadas a su discapacidad. El trabajo es un derecho  reconocido en el articulo 35 de la Constitución Española. Además el articulo 43 de la Ley de Policas Locales de Catalunya establece la "segunda actividad" "dentro del cuerpo al que pertenecen, ejerciendo otras funciones, de acuerdo con su categoria..." La legislación lo prevee, pero la falta de voluntad de la Administración es evidente...

No se deberia dejar de lado al servidor público que a dedicado su trabajo a los demás e incluso trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo y que la Administración deja apartadosa despues de años de trabajo al servicio de la sociedad. Esperemos que los Tribunales den la razón a los compañeros afectados y olviddados por la Administración.-


29 d’octubre 2012

La Escola de Policía de Catalunya se abre sólo para los policías locales

  • El nou curs incorpora una nova metodologia i innovacions tecnològiques al servei de la formacióEl conseller d’Interior, Felip Puig, ha presidit avui la inauguració del 26è Curs de formació bàsica policial 2012-2013, on ha recordat que el model de seguretat pròpia del país està format per la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i per les policies locals i ha afirmat que la seguretat és “un element de cohesió de la societat i un element que permanentment genera confiança als ciutadans”. En aquest sentit i adreçant-se als alumnes del curs de formació bàsica per a policies, els ha demanat els ha demanat que estiguin "al servei de les llibertats dels ciutadans i del nostre país", ja que la seguretat, segons ell, "és un element de cohesió dins de la nostra societat".
La directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Núria Aymerich, ha destacat que el Curs de formació bàsica “se sustenta en els valors de la proximitat, el compromís, la integritat, el respecte, la voluntat de servei i  el sentit de pertinença” al cos de policia del país de què forma part l’alumnat i ha afegit que són els valors que “volem refermar des de l’Escola de Policia i des de l’Institut, convençuts que són els de les organitzacions que representen, i que seran un referent al llarg de tota la seva vida professional”.
La lliçó inaugural ha anat a càrrec de l’historiador i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan B. Culla, que ha fet un repàs de les diferències que hi hagut entre Catalunya i Espanya al llarg de segles i ha recordat que, malgrat totes les adversitats, “Catalunya ha sabut mantenir la seva cohesió i la seva identitat”. Culla ha animat als aspirants a policies que estiguin al servei del país i de les seves institucions.
A l’acte també hi ha assistit l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, el secretari general del Departament, Xavier Gibert; el delegat territorial de Govern a Barcelona,Salvador Jorba, el director general d’Administració de Seguretat, Andreu J. Martínez, el director del 112 de Catalunya, Agustí Serrano, la directora de Serveis d’Interior, Meritxell Masó, el cap de l’Escola de Policia de Catalunya, el comissari Antoni Permanyer, i comandaments de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya, entre d’altres autoritats.Un nou curs amb nova metodologia i que innovacions tecnològiques al servei de la formació
La 26a promoció del Curs de formació bàsica policial 2012-2013 compta amb un total de 90 alumnes, provinents de 60 municipis de Catalunya; en total 78 (86,67%) són homes i 12 (13,33%) són dones.
Enguany la mitjana d’edat se situa als 33,8 anys, i la majoria de l’alumnat prové de la província de Barcelona (66 alumnes), essent les comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental les que tenen més alumnat.
El curs de formació bàsica policial s’estén fins al juny de 2013, moment a partir del qual els aspirants que superin el curs iniciaran un període de pràctiques als cossos respectius.
Aquesta edició arrenca amb modificacions en la metodologia didàctica i en els continguts que l’ISPC ha estat treballant des de fa més d’un any, amb l’objectiu de millorar l’adequació de la formació a les necessitats professionals dels cossos policials.
La principal novetat és que la formació es fonamenta en un model de competències, d’acord amb el marc català i europeu d’educació, i es reforça la transmissió de valors.
La dedicació a la formació pràctica i interdisciplinària s’ha reforçat amb un augment del 50% d’hores lectives pràctiques i amb innovacions tecnològiques que milloraran el procés d’ensenyament - aprenentatge: d’una banda, la modalitat didàctica ha deixat de ser només presencial i incorpora també la modalitat semipresencial en totes les unitats formatives, per mitjà de l’entorn d’aprenentatge virtual de l’Institut, ISPC en xarxa en format de fòrums, debats, exercicis, etc. En total, un 10% del total de 1.200 hores lectives del curs seran en modalitat virtual.
A més, s’ha incorporat l’enregistrament i la visualització de les pràctiques i simulacions que es fan a l’anomenat boulevard, un espai de 2.000 m2 que reprodueix una confluència de carrers pròpia qualsevol espai urbà, i que s’utilitza per completar tot el circuit de l’actuació policial.
Un dels altres aspectes destacables és que tots els mòduls formatius són obligatoris, de manera que els seminaris –optatius fins ara- enguany són tots obligatoris, com ara l’anglès o els continguts relacionats amb violència masclista i domèstica.
L’Escola de Policia de Catalunya també ha iniciat enguany la tutorització de les pràctiques, que consisteix en el seguiment formatiu per part de l’instructor durant les pràctiques al lloc de treball per garantir la transferència d’allò après durant el curs.
Augment de la formació continuada i especialitzada
El darrer trimestre de 2012 i l’any vinent es caracteritzen per l’augment de formació continuada (continuada, especialitzada, per a la promoció, per al personal formador, i per a l’habilitació, per a la direcció i el comandament), després d’uns anys en què la formació bàsica ha representat un percentatge important en la planificació de la formació per les necessitats que va comportar el desplegament de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra fins al 2009.
Un cop finalitzat el desplegament del Cos dels Mossos d’Esquadra, els esforços de l’Escola de Policia de Catalunya se centren en proporcionar una formació continuada i especialitzada a la policia de Catalunya que permeti mantenir els nivells de coneixement i d’excel·lència que requereix el sistema de seguretat pública de Catalunya.
La planificació d’activitats formatives es realitza des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), conjuntament amb la col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya i aquest darrer trimestre de 2012 s’han planificat 11.000 hores de formació adreçades 4.000 agents de la Policia de Catalunya i a personal dels diferents cossos o organitzacions participants en el sistema de seguretat pública de Catalunya.
Fins al mes de setembre s’han realitzat més de 33.000 hores de formació adreçades a gairebé 4.000 alumnes.

Formació universitària
També enguany l’ISPC continua potenciant la formació universitària amb programes de formació superior que permeten aprofundir en la professionalització dels cossos i el seu coneixement. En aquest sentit, es preveu que el mes de novembre comenci el Màster oficial en direcció estratègica de seguretat i policia, impulsat per l’ISPC en col·laboració amb la Universitat de Barcelona.
Pel que fa a la formació en riscos i emergències, l’Institut ha signat recentment un conveni amb la Universitat de Lleida per conveni per fomentar la formació i l’intercanvi de coneixements tècnics i operatius en matèria d’incendis forestals.

Font: GENCAT


Els afiliats de CCOO (APL-CCOO) poden demanar el llibre "MODUL 8"  manual pràctic que els ajudarà a preparar les seves practiques a l'ISPC.  (policialocal@ccoo.cat)


23 d’octubre 2012

Los cuerpos policiales son servidores públicos al servicio de la libertad


La Agrupació de Policia de CCOO reconoce que por fín, el titular de Interior realiza declaraciones más ajustadas a la realidad, al  destacar que Policías Locales, Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional son elementos para "generar estabilidad y garantizar la convivencia"

El conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha asegurado en el ISPC  que todos los cuerpos policiales del Estado son "servidores públicos al servicio de la libertad". Y desde la  Agrupació de Policia añadimos, que al servicio de la libertad, pero tambien a la de la ciudadanía, sí,  a todos nuestros  ciudadanos y ciudadanas.

Felip Puig ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la 26ª edición del curso de formación básica policial en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya  (ISPC) donde, por primera vez en 15 años, sólo se formarán agentes de los cuerpos de las policías locales.

El conseller de Interior, Felip Puig, ha destacado que en el actual contexto de crisis global, Europa, España y Catalunya tendrán que repensar "algunas de las estructuras de construcción del espacio europeo y del estado del bienestar" originadas después de las guerras mundiales. Puig ha recordado que estas estructuras de servicios públicos y de garantías sociales han permitido construir la sociedad europea, tal y como la conocemos, pero que será necesario repensarlas para afrontar con garantías el siglo XXI.

El conseller ha asegurado que en sanidad, educación y servicios sociales se tendrá que repensar estas estructuras, al igual que en el ámbito de la seguridad, "uno de los elementos que configura la cohesión de la sociedad". La 26ª promoción del curso de formación básica policial 2012-13 será la primera promoción en quince años que tan sólo contará con agentes de las policías locales, exceptuando un mosso d'esquadra.


La promoción contará con 90 alumnos, procedentes de 60 municipios catalanes, de los que 78 son hombres y 12 mujeres. Felip Puig ha destacado que la no presencia de Mossos en el curso "simboliza la difícil situación que atraviesa el país" y se debe, principalmente, a dos factores, uno coyuntural y otro estructural.

Puig ha explicado que el factor coyuntural responde, básicamente, a la situación de crisis que afecta "las haciendas públicas". Por otra parte, ha explicado que: "como consecuencia de decisiones del Estado y de la Generalitat este año no hemos podido dar cumplimiento a una necesidad del cuerpo" para incorporar nuevos agentes de los Mossos a través del curso de formación.

Puig ha recordado que, aunque hace tres o cuatro años el cuerpo de Mossos finalizó su despliegue territorial, aún está pendiente de completar su despliegue estructural. El conseller ha remarcado que la policía de Catalunya continua necesitando la incorporación de nuevos profesionales para llegar a ser una policía integral.

Desde la Agrupació de Policia de CCOO,  solicitamos nuevamente a la Conselleria un nuevo y único modelo policial en Catalunya, y que se ponga fin a estos últimos 10 años de desvaríos, borradores, anteproyectos, y de querer anteponer cuestiones partidistas a las meramente profesionales. La clase politica no puede utilizar a los colectivos policiales como armas arrojadizas.

Los cuerpos policiales, siempre estaremos al lado de la libertad, y de nuestros ciudadanos/as. Somos la policia del pueblo no la de los politicos.


19 d’octubre 2012

LES POLICIES ESTEM AL SERVEI DE TOTS ELS CIUTADANS I CIUTADANES


La Coordinadora Federal de Policies de CCOO,  vol demostrar al públic la posició de la nostra organització davant  de les desafortunades declaracions fetes pel conseller d'Interior de la Generalitat Felip Puig i exigeix al govern de la Generalitat immediatament:

Ø      El respecte i dignitat que es mereix un cos com dels Mossos d'Esquadra i, per extensió, els cossos de la policia local de Catalunya, que haurien de quedar fora de qualsevol debat polític.

Ø      Exigir  del govern de la Generalitat i especialment del conseller d'Interior, sr. Felip Puig, que no busquin la confrontació i les contraccions i pensar més en el futur.

Desde la Coordinadora de Policia de CCOO, hem d'exigir de la resta dels partits polítics, la serenitat i el seny que hauria de presidir el respecte a l'estat de dret, en aquest sentit, no són també comprovant les declaracions irresponsables del senyor Aleix Vidal-Quadras, instant a la  guardia civil per actuar contra en president Artur Mas.

La Coordinadora  de Policies de CCOO, admet i reconeix la feina que es porta a terme des de tots els  cossos de Policia de Catalunya, impecable en la defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans i de l’Estat de Dret.

Madrid, 18 de oct. de 2012.

Coordinador Federal de Policías Autonómicas y Locales.

C
Comunicat  dels companys Mossos d'Esquadra (click aqui)

LAS POLICIAS  ESTAMOS AL SERVICIO
DE TODOS LOS  CIUDADANOS/ASLa Coordinadora Federal de Policías  de CCOO, quiere poner de manifiesto ante la opinión pública la posición de nuestra organización ante las  desafortunadas declaraciones efectuadas por el Conseller de Interior   Felip Puig, y exigir, de manera inmediata de la Generalitat:

·        El respeto y la dignidad que merece un Cuerpo como el de los Mossos d’Esquadra y, por extensión,  los Cuerpos de las Policías Locales de Catalunya, que deben quedar al margen de cualquier debate político.

·        Exigir del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, y especialmente al Sr.  Conseller de Interior, D. Felip Puig, que deje de buscar el enfrentamiento y la crispación y piense más en el futuro.

Desde la Coordinadora Federal de Policías de CCOO, también debemos exigir del resto de los Partidos Políticos,  el sosiego y la cordura que debe presidir el respeto al Estado de Derecho, en este sentido, tampoco son de recibo las irresponsable declaraciones de D. Alejo Vidal-Quadras, instando a la Guardia Civil a actuar contra el presidente Artur Mas.

La Coordinadora Federal de Policías de CCOO, apoya y reconoce la labor que se realiza desde los Cuerpos de Policía de Catalunya, intachable en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía y del Estado de Derecho.
Madrid, 18 de oct. de 2012.

Coordinador Federal de Policías Autonómicas y Locales.16 d’octubre 2012

Un millar de policías municipales de Madrid se concentra contra los recortes

Las protestas de los cuerpos de policia local se extienden por todo el país

Si la semana pasada fue Barcelona, ahora continua en Madrid. Más de un millar de policías municipales de Madrid se concentran contra los recortes en seguridad pública.


Un millar de policías municipales de Madrid se ha concentrado frente a la sede del Área de Seguridad del Ayuntamiento para denunciar los "recortes" laborales y retributivos que les han aplicado, lo que en su opinión incide en la seguridad de los ciudadanos.
Bajo el lema "Más recortes, menos seguridad", y convocados por todoslos sindicatos con representación en la Policía Municipal con el apoyo de la recién creada Asociación de Policía Municipal Unificada, los agentes se han concentrado a las once en la calle Albarracín, frente a la sede de la Jefatura del cuerpo, en la que han permanecido dos horas.
Varios de los congregados han coreado consignas contra los "recortesen las condiciones laborales que han sufrido en los últimos meses y han criticado la falta de personal y de medios.
En su opinión, estos ajustes se traducen en falta de seguridad para los agentes y para los ciudadanos, como ocurrió el día 22 de septiembre en el festival MTV y el pasado sábado en las fiestas del barrio del Pilar, eventos en los que hubo enfrentamientos con la Policía que se saldaron con decenas de heridos y detenidos.

Los agentes, vestidos de paisano, han coreado consignas contra los responsables municipales de seguridad y contra al alcaldesa, Ana Botella, entre sonoras pitadas y estruendo de petardos.
Se han vivido algunos momentos de tensión, sobre todo pasadas las 12.30 horas, cuando varios de los reunidos han logrado traspasar por la fuerza la puerta de las dependencias oficiales, de las que han sido expulsados a empujones por varios compañeros que las custodiaban, sin que se registraran incidentes.

Se quejan por la falta de personal

Varios de los congregados han criticado "la clara falta de personal" para patrullar las calles con seguridad y la "nefasta organización" por parte de los dirigentes municipales. Font: RTVE- EFE
Fotos: Arxiu


13 d’octubre 2012

Anteproyecto de reforma del Código Penal


NOVEDADES REFORMA CODIGO PENAL
  • El matrimonio forzado se tipifica como delito agravado de coacciones.
  • Se crea un nuevo tipo penal de acoso para castigar conductas que, sin emplear la violencia, coartan la libertad de la víctima mediante vigilancias o llamadas reiteradas.
  • Se castiga la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima, aunque ella se las facilitase a alguien.
  • Será delito cualquier acto sexual con menores de trece años y hasta los dieciséis años se considerará abuso sexual cuando exista engaño o se abuse de una posición de confianza, autoridad o influencia.
  • Se amplía el comiso, además de a los delitos de terrorismo y crimen organizado, a los de blanqueo, receptación, trata de seres humanos, prostitución y abuso de menores, tráfico de drogas, falsificación de moneda y corrupción
  • Se agiliza la cancelación de antecedentes penales.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de reforma del Código Penal, y ha decidido remitirlo para su dictamen a los organismos competentes. Con el nuevo texto se procede a la revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves. A las principales novedades del texto legal, ya incluidas en el informe que estudió el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, se han introducida algunas más a petición de otros Ministerios.
Destaca la introducción de nuevas figuras delictivas, especialmente relevantes en materia de violencia sobre la mujer, como la tipificación del delito de matrimonio forzado (artículo 172 bis), con el que se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio y la violencia, intimidación o engaño para forzar a abandonar el territorio nacional o no regresar con esa misma finalidad.

También se castigarán a partir de ahora los actos reiterados de acecho u hostigamiento, como llamadas telefónicas continuas, que pueden lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, pero que en muchas ocasiones no pueden ser tipificadas como delitos de coacciones o amenazas, porque no se produce violencia.
Se pena la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad. El Código Penal vigente sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o mensajes privados de la víctima, pero no preveía cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que luego los difundía.
Asimismo, se incorpora al Código Penal como delito la inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas.

Comiso
Como novedades respecto al informe presentado al Consejo de Ministros, figura también la extensión del comiso ampliado (comiso de bienes procedentes de actividades similares anteriores a las que son objeto de condena) a los delitos de blanqueo, receptación profesional, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, tráfico de drogas, falsificación y corrupción en el sector privado. Hasta ahora sólo se aplicaba en delitos de terrorismo y crimen organizado.
Además, se aumenta la posibilidad de utilización de esos bienes por parte de la Policía y se racionaliza la conservación de muestras de sustancias intervenidas, de forma que sólo quede lo necesario para realizar los análisis oportunos. Se simplifica el sistema de cancelación de antecedentes penales para facilitar la operatividad del sistema europeo de intercambio de información.

Delitos contra la libertad sexual
La reforma incluye la transposición al ordenamiento jurídico español de varias Directivas europeas relativas a la lucha contra el racismo y la xenofobia, por la que se tipifica la negación del genocidio siempre que incite al odio contra las minorías; y a la lucha contra los abusos y explotación sexual de los menores y pornografía infantil. Ésta ha obligado a introducir modificaciones en los delitos contra la libertad sexual; en concreto, en los abusos sexuales cometidos sobre menores de edad.
Así, la realización de cualquier acto de carácter sexual con menores de trece años será considerada siempre un hecho delictivo. En el caso de que la víctima tenga entre trece y dieciséis años, se considerará abuso sexual si se comete mediante engaño o abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia. Y se castigará con hasta tres años de cárcel el hacer presenciar a un menor de trece años actos sexuales sobre otras personas.
Además, se elevan las penas de los delitos de prostitución que afectan a menores o personas discapacitadas y se considerará pornografía infantil imágenes realistas de menores participando en conductas sexuales explícitas, aunque no sean reales. También se sancionará al que a través de medios tecnológicos contacte con un menor de trece años y le embauque para que le facilite imágenes pornográficas.

Delitos económicos
El Código Penal introduce en el Capítulo VI del Título XIII una nueva sección de la administración desleal. El texto vigente lo tipificaba como delito societario, cuando en realidad es un delito patrimonial del que puede ser víctima cualquier persona. Con la reforma, el tipo penal castigará los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y le causa un perjuicio o crea una situación de peligro de pérdida del mismo.
De la administración desleal se separan los delitos de apropiación indebida, aunque tendrán la misma pena cuando se trate de un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario. La malversación constituye una modalidad de administración desleal que históricamente se refería básicamente a sustracción de fondos públicos, y en mucha menor medida, a la desviación del destino de los mismos. La reforma, en línea con la Ley de Transparencia, amplía los supuestos por los que se puede castigar la gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público.
El Anteproyecto busca una eficaz persecución de los delitos de bancarrota y una adecuada protección de los procedimientos judiciales y administrativos de ejecución. Para ello se procede a la tipificación de las conductas de obstaculización de la ejecución y ocultación de bienes. De esta forma, se agilizará, aumentará y dotará de mayor efectividad a la ejecución, lo que reforzará la protección de los acreedores.
Como medidas concretas se adecua la insolvencia punible a los supuestos de acreedores declarados fraudulentos y se da una respuesta proporcionada a posibles conductas ilícitas de los administradores concursales, que también podrán ser condenados por malversación y cohecho.
Por su parte, en los delitos contra la propiedad industrial se diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas. Éstos verán agravada su pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público se les atenuará proporcionalmente a su responsabilidad.

Prisión permanente revisable
Con la prisión permanente revisable, inédita en el ordenamiento jurídico español, se proporcionará una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social. Se aplicará a los homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros. También será la pena prevista para los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, así como, en el primer caso, con agresión sexual.
Los Tribunales podrán aplicar este tipo de pena en algunos tipos de asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los múltiples, y en los cometidos por miembros de una organización criminal.
La nueva pena trae consigo un cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo que se ha establecido en un abanico de entre 25 y 35 años, en función de si se trata de condenas por uno o varios delitos o de delitos terroristas. Sólo después de ese período se aplicará el sistema de revisión que permitirá la puesta en libertad del condenado si cumple una serie de requisitos. Esta revisión se podrá realizar a petición del reo, pero también se hará de oficio por un tribunal colegiado, al menos, cada dos años.
La aplicación de la prisión permanente revisable ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias tras su aplicación en los países de nuestro entorno, en las que ha determinado que la posibilidad de revisión de la condena satisface el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Custodia de seguridad
El nuevo Código Penal introduce, por primera vez, la custodia de seguridad. Se trata de una medida privativa de libertad para casos excepcionales que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad del penado. La custodia de seguridad tiene una duración máxima de diez años, aunque se pondrá fin inmediatamente a esta medida de seguridad si el tribunal estima que desaparecen las circunstancias que la hacían necesaria.
Esta medida sólo será aplicable a quienes hayan sido condenados por delitos de especial gravedad como son los delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, los cometidos con violencia o intimidación, contra la comunidad internacional, terrorismo o tráfico de drogas.
En su regulación se incluyen sólo dos grupos de supuestos: quienes ya han sido penados con anterioridad por alguno de estos delitos graves y tras salir de prisión reincidan, y quienes cometan por primera vez una pluralidad de estos delitos.
La custodia de seguridad ya se aplica en estos casos en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Suiza o Dinamarca.
El tribunal establecerá la medida de seguridad en función de la peligrosidad del reo en la misma sentencia en la que se fijará la pena de prisión por el delito cometido. Si cumplida la pena el tribunal considera que ya no es peligroso, suspenderá la custodia de seguridad.
Se introduce, además, una nueva regulación de la libertad vigilada (actualmente sólo está prevista para delitos sexuales), que se ampliará a más delitos.

Detención ilegal y delito continuado
Se modifica la regulación del delito de detención ilegal con desaparición. En los casos en los que no se dé razón de lo ocurrido con la víctima, se fijará una pena única de diez a quince años de prisión, equivalente a la que corresponde al delito de homicidio. Además, se regulan dos supuestos agravados: cuando la víctima es menor de edad y cuando esté presente un móvil sexual en la comisión del delito.
Se suprimirá la figura del delito continuado para los delitos de naturaleza sexual, lo que permitirá que estos delincuentes vean incrementada la pena que se les aplica. En el resto solamente podrá ser aplicado en el caso de acciones que se produzcan de forma próxima en el tiempo.

Libertad condicional
Una de las novedades del Código Penal es que la libertad condicional pasa a ser regulada como una suspensión de la pena, de tal modo que si, una vez en libertad, el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para que siga cumpliendo condena desde el momento en que quedó en suspenso. Se aplica en los mismos términos en los casos de prisión permanente revisable, cuando una vez cumplidos los años fijados se revise su situación y el tribunal entienda que puede acceder a esta medida.
Se amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional para los que ingresen por primera vez en prisión. Los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y con conducta irreprochable podrán acceder a la libertad condicional a mitad de la condena, frente a los dos tercios actuales.
Aunque se seguirá pudiendo solicitar la suspensión de la ejecución de una condena por las mismas causas que actualmente, todas se encuadrarán en un único régimen de suspensión, lo que evitará la reiteración de trámites y recursos. Otra novedad es que para agilizar la satisfacción de la responsabilidad civil se podrá acordar o, en su caso, revocar la libertad condicional, al tenerse en cuenta si el reo ha ocultado bienes o no ha aportado información sobre los que dispone para no hacer frente a ese pago.

En el caso de extranjeros, la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del país se ajusta a lo previsto en la Ley de Extranjería. Cuando las condenas sean superiores a tres años, los Tribunales podrán fijar qué parte debe cumplir en nuestro país y qué parte puede ser sustituida por la expulsión.

Supresión de las faltas
Con el objetivo de hacer efectivo el principio de intervención mínima del Derecho Penal y de reducir el número de asuntos menores que sobrecargan los juzgados, se ha decidido suprimir las faltas. Se mantendrán las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa. El proceso que les corresponderá se desarrollará en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se está trabajando. Mientras tanto, se resolverán en juicios de faltas.
Las faltas que no merecen reproche penal abandonan el Código Penal, aunque se seguirán persiguiendo administrativamente dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana o por la vía civil.

Asesinato
El Código Penal actualiza el delito de asesinato, de forma que se considerará tal, además de los ya previstos, el homicidio que se cometa para facilitar al comisión de otro delito o para evitar ser descubierto.

Hurto y robo
Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los mil euros, aunque para fijar este límite se tendrá en cuenta la capacidad económica de la víctima. Para ofrecer una respuesta adecuada a la multirreincidencia y la delincuencia grave, se prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo agravado a penas de uno a tres años de prisión e, incluso en los casos más graves, de entre dos y cuatro años.
Las agravantes del delito de robo son: el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe; la profesionalidad; el portar armas; la participación de un grupo organizado y el hurto de conducciones de suministros eléctricos o de cableado de telecomunicaciones.
El robo con fuerza tendrá en cuenta el modo de comisión, pero también la fuerza utilizada para abandonar el lugar; y el robo con violencia introduce un supuesto agravado para los delitos cometidos en establecimientos abiertos al público. La agravación prevista para estos delitos, por los que se podrán imponer medidas de seguridad a los delincuentes peligrosos, tendrá su reflejo en la estafa cuando sea cometida por una organización criminal y la defraudación afecte a una pluralidad de personas.

Atentado, resistencia y desobediencia
La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente; ero no se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis meses y un año de cárcel. La falta de desobediencia desaparece del Código, pero se sancionará como infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se incluyen como sujetos protegidos los miembros de los equipos de asistencia o rescate.
Una de las novedades del texto es que se incluye en la definición de alteración del orden público una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. Como ocurre actualmente, la pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje. Se regula como supuesto atenuado la entrada o invasión colectiva de oficina o establecimiento, cuando se altere indebidamente su normal actividad, aunque no lleguen a producirse actos de violencia o amenazas.
Sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público; es decir, no la simple convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias.

Incendios forestales
La reforma del Código Penal contempla un endurecimiento de las penas para los autores de incendios forestales que se consideren especialmente graves. La pena prevista actualmente para estos delitos es de tres a cinco años de cárcel y, con la reforma, la pena se elevará hasta los seis. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medio ambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena superior en grado, que en este caso supone nueve años de prisión.
En la misma línea, la reforma incorporará la posibilidad de imponer al responsable actuaciones orientadas a reparar el daño causado y se considerará la atenuante de reparación de daño.
El nuevo Código Penal añade al catálogo de supuestos agravados que contenía el artículo 353 del vigente los incendios que afecten a zonas próximas a poblaciones o lugares habitados y a zonas forestales que constituyan el hábitat de especies animales en peligro de extinción o de flora amenazada, o que alteren significativamente las condiciones de vida animal o vegetal. También se incluyen como supuesto agravado los incendios provocados en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación.
Además, se modificará la Ley del Jurado para que estos delitos pasen a ser competencias de tribunales integrados por jueces profesionales.

Esterilización
Atendiendo a las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada por España en abril de 2008, se reconduce a la vía civil el tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas.
Asimismo, la despenalización de la esterilización de las personas que carezcan de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización judicial y en un proceso con las máximas garantías. Del mismo modo, se ajusta la terminología del Código Penal a dichas recomendaciones sustituyendo los actuales términos de "minusvalía" e "incapaz" por otros como "discapacidad" o "persona discapacitada necesitada de especial protección".

Origen: La Moncloa // Noticias jurídicas11 d’octubre 2012

Unos 1000 agentes de la Guardia Urbana protestan en Barcelona


La Guardia Urbana de Barcelona han protestado por el exceso de horas extras que están obligados a cumplir por la falta de plantilla y por la mala remuneración de estas, por debajo del precio ordinario, según el sindicato CCOO.
Los agentes de la Guardia Urbana han realizado este miércoles por la mañana una protesta contra los recortes. La concentración ha arrancado en la misma calle de la Guardia Urbana, donde se encuentra la sede del cuerpo policial, y se ha desplazado por vías muy transitadas de la ciudad, como la Gran Vía, la calle de Pelai y la plaza de Cataluña hasta llegar a la plaza de Sant Jaume. La protesta ha sido unitaria de todos los sindicatos mayoritarios de la Guardia Urbana (CCOO, UGT y SAPOL) y han participado mil agentes del cuerpo.


La protesta del cuerpo policial consiste en no hacer ninguna hora extra y, en el caso de que tengan un horario laboral ordinario, pedir la excedencia legal de cuatro horas para ir a votar.

La reivindicación principal se centra en la aplicación extensiva del Real decreto 20/2012, que implica la supresión de la paga de navidad, el incremento de la jornada por reducción de festivos y la penalización económica de las bajas. Así mismo, el conjunto de los sindicatos del cuerpo local exigen el cumplimiento del acuerdo de Condiciones de Trabajo y especialmente que se haga efectivo el complemento de homologación en Seguridad Pública del año 2011


La llegada de los Mossos d'Esquadra:
En este momento, "los Mossos d'Esquadra están asumiendo tareas" que haría la Guardia Urbana, según ha remarcado el responsable sindical de la policía barcelonesa, que considera que, incluso así, "el servicio de la ciudad está desatendido".

A pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona hace bandera de tener liquidez y cuentas saneadas, los sindicatos también han denunciado el impago y bloqueo de los Fondos de Acción Social por importe de 651.053 Euros. Finalmente se ha denunciado los incrementos anunciados del 5% sobre la Tasa de la Grúa Municipal cuando los ciudadanos ya están sufriendo una fuerte presión fiscal con motivo de los recortes. 

A pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha reconocido la falta de policías y ha anunciado un plan de incremento de 200 agentes en cuatro años, desde CCOO creen que "es insuficiente" porque los agentes "no están al 100% para dar una respuesta adecuada ya que están cargados de trabajo".
08 d’octubre 2012

LA FESTIVIDAD DEL PATRÓN SE LA ROBAN A LA POLICIA LOCAL


Coincidiendo con la fecha del Patrón de la Policía Local, se suelen realizar actos de entrega de medallas o condecoraciones, que sirve para reconocer servicioso actos meritorios,  trayectorias ejemplares, etc…. Nunca antes habían llovido tantas denuncias por parte de nuestro colectivo como en los últimos años. Tal cantidad de denuncias,  ponen de manifiesto una realidad que nada tiene que ver con los agentes y con su patrón.

El patrón de la Policía Local o Guardia Urbana, ha dejado de ser el día festivo del cuerpo y de reconocimiento profesional, para pasar a ser un día donde el protagonismo lo acaparan las diversas autoridades, desde alcaldes y regidores hasta técnicos que no tienen nada que ver con el mundo policial. Para mayor vergüenza del acto, quien se encarga de  valorar y otorgar es la propia administración, hecho que aún lo devalúa más, al entrar en un mercadeo de medallas y diplomas entre instituciones, cuerpos policiales y hasta personas sin relevancia ninguna y de dudosa ética,  que nada tienen  que ver con el cuerpo. Nos encontramos que estos actos tienen poco reconocimiento entre el colectivo, y con el afán de llenar salones y teatros para no quedar retratados, se cubren los actos con agentes de servicio o se intenta compensar con tiempo o dinero la presencia de los que disponen de día festivo o cubren otro turno.

¿Estos actos, no  trataban de un reconocimiento  donde entrar a valorar la profesionalidad, el sacrificio, la dedicación o el interés?  Una de dos, o es que han cambiado los valores, o es que ahora se reconoce la lealtad personal, la sumisión, los favores realizados, los intereses, por supuesto personales, o el acceso a otro tipo de cargos públicos. Esperamos que se pueda volver a recuperar los primeros, muy lejos de  intereses personales o partidistas.

Para ejemplo, la principal policía local de Catalunya, la  Guardia Urbana de Barcelona en su acto correspondiente, concedió la  medalla al mérito  policial por la trayectoria  profesional,  a un Inspector implicado en un caso de tráfico de influencias en un proceso selectivo para cubrir  150 plazas de agente. Pero no es el único caso, se extiende por igual por todo el territorio, indiferentemente sea cual sea el color político.

El robo a los policías todavía continua, después de apropiarse de parte del salario de los agentes, de sus días festivos, de sus pagas de Navidad, de complementos salariales, etc… si no fuera suficiente con todo esto, lo último que  faltaba por ver, es que también se apropien del día de nuestro patrón.!!!  ¿Resultaba tan necesario robar el protagonismo a los agentes que solo disponen un día al año?.

Ante esta ausencia tan descarada de valores, y transformada más en  una pasarela de moda que de un acto del mundo policial, donde se exhiben sin pudor alguno, toda clase de  políticos, jefes, mandos de uno y otro bando. Por favor, si aún guardan algo de respeto, devuelvan la dignidad al colectivo devolviendo el día del patrón a quien les corresponde, que son los casi 12.000 agentes existentes en Catalunya, y son los que día a día trabajan duro, con o sin reconocimiento.


Parece ser que  la devaluación de les instituciones públicas y su descredito,  no solo se observa desde la autoridad judicial, sino que se  ha trasladado también a los actos festivos del patrón de los cuerpos policiales. Por eso desde l’Agrupació de Policia denunciaremos este tipo de conductas totalmente contrarias a los valores básicos de un estado democrático,  como es la poca transparencia y ética de algunas jefaturas y ayuntamientos, en determinadas concesiones de medallas  y reconocimientos.  La manipulación del político de turno a través de la concesión injusta de medallas para garantizar la "fidelidad política" es un acto inadmisible que desvaloriza a todo el colectivo policial. Por ello, daremos traslado al Sindic de Greuges como a la Subdirección  de  Coordinación de la Policia, de todas aquellas denuncias que nos sigan llegado, asi como la denuncia pública de dichos actos destestables.

Al parecer estos hechos no solo sucede en los cuerpos de Policia Local, sino también en el  del Cuerpo Nacional de Policia...:

Sindicatos de Policia Nacional convierten la celebración de su patrón en el 'Día del Robo a la Policía'  y denuncian la "corrupción" existente


El Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebró el 2 de octubre  el día de su patrón, los Santos Ángeles Custodios, en protesta contra los recortes salariales, la precarización de las condiciones de trabajo y la "concesión corrupta de recompensas profesionales". Los policías han llamado a este día de protesta 'Día del Robo a la Policía'.

Para el SUP, uno de los sindicatos convocantes de la protesta "la única vara de medir" para los policías es la que distingue entre ciudadanos "corruptos y decentes", y los agentes se posicionan "a favor de los decentes". Por eso tras las celebraciones institucionales en las comisarías,  han convocado a sus integrantes a "escenificar" sus protestas con la lectura de un manifiesto.

El sindicato policial critica que "la corrupción impregna el funcionamiento de todas las instituciones, a las que el Cuerpo Nacional de Policía no es ajeno". En este sentido, los sindicatos denuncian la existencia de "prácticas de dudosa legalidad, amiguismo en nombramientos, concesión de condecoraciones, e injerencia en procesos electorales", tanto durante los Gobiernos del PSOE como del PP.

El SUP, concretamente ha denunciado que "hay nepotismo, amiguismo, enchufismo, sectarismo, corruptelas, y no hay rigor, profesionalidad y respeto a los procedimientos establecidos". El SUP rechaza el aumento de las distinciones en los puestos de mayor rango mientras disminuyen en las escalas profesionales inferiores. "Habiendo actuado con riesgo y esfuerzo, y habiendo merecido por ello la condecoración que reciben, ven como ese mismo reconocimiento se otorga a quienes hace muchos años no salen de un despacho", censura el sindicato policial. "La Dirección General de la Policía miente, manipula, actúa irregularmente y premia con salarios de por vida a los policías más afines a sus tesis políticas", añade.