Qui som?

Donades les característiques específiques del cos de Policia Local, la FSC de CCOO s'ha dotat d'un òrgan específic d'intervenció i actuació sindical, per aquelles qüestions d'interès i afectació específica del cos de policia local, com és els cas de la Llei de Cossos Policials de Catalunya i d'altres. 

L'Agrupació de Policia Local que, forma part orgànicament del Sector de l'Administració Local de la FSC de CCOO.


Estem vivint en una societat d'informació que, depèn cada vegada més de la creació, l'administració i la distribució de la notícia, l'accés a les noves tecnologies en matèria d'informació, ens ofereix infinitat de possibilitats per comunicar-nos que hem d'aprofitar. És obvi, afirmar que, disposar d'informació i poder-la transmetre, és d’una importància fonamental per a les organitzacions socials.

La pretensió de crear aquest Bloc, suposa complir diversos reptes.

El primer donar-nos a conèixer, que és fonamental per a tots els nostres lectors, siguin o no afiliats al nostre Sindicat, que coneguin i participin del nostre treball. I el segon, i més important, pretén que sigui un lloc de trobada on compartir idees, intercanviar opinions i fer propostes.

Des d'aquesta perspectiva, s’intentarà dia darrere dia, proporcionar la informació que es consideri important, per enfortir la salut del col·lectiu policial, des del prisma sindical.

 policialocal@ccoo.cat
-------------------------------------------------------------------------------------------