Serveis als afiliats

GABINET TÈCNIC-JURÍDIC

APL- CCOO ofereix als treballadors assistència sindical i jurídica i una àmplia bonificació dels honoraris dels serveis jurídics als seus afiliats.

No fa falta estar afiliat a CCOO per obtenir assistència sindical i jurídica però estar afiliat és un gran avantatge, contribueixes a potenciar i enfortir l'organització Sindical més important d'aquest país, reconeguda per la seva lluita contra els abusos empresarials i enfront de les mesures regressives que puguin impulsar patronals i governs. Unim els esforços dels treballadors per mantenir i avançar en els nostres drets en la concertació social i en la negociació col·lectiva.

Però molt particularment és un avantatge en la defensa individual dels teus drets i garanties i et propicia la gratuïtat en la consulta sindical a partir del tercer mes d'estar afiliat, i unes bonificacions en els honoraris de l'assistència jurídica a partir del sisè mes d'afiliació, fins a la gratuïtat d'honoraris. Des dels dotze mesos d'afiliació se t'eximeix de l'obligació d'avançar la provisió de fons.

Tens l'opció de no estar afiliat, però si estàs afiliat tens més drets i les teves quotes es reinverteixen en tu, particularment en la defensa jurídica d'ordre laboral i del contenciós administratiu si ets funcionari o personal sanitari estatutari.

En els procediments ordinaris els afiliats no precisen conferir poders notarials per a plets.

La quota sindical a més, desgrava.

L'Agrupació de Policies Locals de la FSC-CCOO ofereix als afiliats el servei d'assessorament jurídic, per tal de fer ús d'aquest servei, cal donar la següent informació:

Nom/Cognoms afiliat:
DNI:
Lloc treball:
CONSULTA:

... i escriure a: aplserveisjuridics@ccoo.cat ________________________________________